statistics belgium
>> Home > In de kijker

De Belgen in Europa

Gegevens uit de Census 2011

Op het tijdstip van de Census 2011 leefden er meer dan 236.000 Belgen in een ander Europees land tegenover 9,8 miljoen in België. De grootste gemeenschappen van Belgen in Europa verblijven in de buurlanden, maar ook in Spanje. Met 93.452 Belgen op zijn grondgebied heeft Frankrijk veruit het grootste aandeel (bijna 40% van het totaal aantal Belgen die in Europa wonen). Het wordt gevolgd door Spanje en Nederland (ongeveer 12%), Duitsland (10%) en het Verenigd Koninkrijk (9%).

Onder die in het buitenland verblijvende Belgen zijn er evenveel vrouwen als mannen. De meerderheid is tussen 30 en 64 jaar oud en de leeftijdsstructuur verschilt weinig van het ene land tot het andere. De populatie van Belgen in het Verenigd Koninkrijk is echter jonger dan in de andere Europese landen. Spanje heeft daarentegen een duidelijk groter aandeel senioren : 23% van de Belgen die er wonen zijn 65 jaar of ouder tegenover respectievelijk 17%, 16% en 14% in Duitsland, Frankrijk en Nederland, en slechts 6% in het Verenigd Koninkrijk.

Belgen in EU-27 en EVA-landen op 01.01.2011

Verhuizen de Belgen vaker naar het buitenland dan de andere Europeanen? Om het migratiegedrag van de Belgen met dat van de andere Europeanen te vergelijken werd er voor elk land een indicator berekend door de verhouding te bepalen tussen het aantal in het buitenland (EU-27 en EVA) wonende onderdanen en de totale populatie van de in Europa wonende onderdanen van het beschouwde land (vgl. grafiek 1). Met 2,4% van zijn onderdanen in Europa die buiten het Rijk wonen is België in het onderste derde van de rangschikking. Voor negen landen is dat aandeel nog lager. Slechts 1,2% van de Spanjaarden en van de Fransen woont in het buitenland. 21 landen hebben echter hogere percentages dan België. Ierland heeft het hoogste aandeel met bijna 18% van zijn onderdanen die buiten het land wonen.

Tabel 1: Aantal Belgen per land (*)

Frankrijk 93.452 39,51% Denemarken 857 0,36%
Spanje 28.380 12% Hongarije 789 0,33%
Nederland 27.184 11,49% Tsjechische Republiek 552 0,23%
Duitsland 24.540 10,39% Polen 296 0,13%
Verenigd Koninkrijk 20.940 8,85% Finland 279 0,12%
Luxemburg 16.926 7,16% Malta 142 0,06%
Zwitserland 8.817 3,73% Bulgarije 117 0,05%
Italië 4.801 2,03% Cyprus 117 0,05%
Portugal 2.016 0,85% Slovakije 106 0,04%
Oostenrijk 1.719 0,73% Slovenië 57 0,02%
Griekenland 1.196 0,51% Letland 30 0,01%
Zweden 1.188 0,50% IJsland 30 0,01%
Ierland 1.071 0,45% Estland 28 0,01%
Noorwegen 895 0,38% EUROPA 236.525 100%
(*) Gegevens niet beschikbaar voor Litouwen, Roemenië en Liechtenstein

Grafiek 1: Aandeel van in het buitenland (Europa) wonende onderdanen van een land in de totale populatie van de in Europa (EU-27 en EVA) wonende onderdanen van dat land.

Aandeel van in het buitenland (Europa) wonende onderdanen van een land in de totale populatie van de in Europa (EU-27 en EVA) wonende onderdanen van dat land.

De hier genoemde cijfers zijn afkomstig uit de verschillende Europese volkstellingen die in 2011 zijn gehouden. Alle informatie is beschikbaar op de website van Eurostat : https://ec.europa.eu/CensusHub2. De onderzochte landen zijn de lidstaten van de Europese Unie (27 landen in 2011) en van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), nl. Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Met de Belgische inwoners in andere landen van de wereld wordt geen rekening gehouden.

IN DE KIJKER
16 juli 2015

Op het tijdstip van de Census 2011 leefden er meer dan 236.000 Belgen in een ander Europees land tegenover 9,8 miljoen in België. De grootste gemeenschappen van Belgen in Europa verblijven in de buurlanden, maar ook in Spanje. Met 93.452 Belgen op zijn grondgebied heeft Frankrijk veruit het grootste aandeel (bijna 40% van het totaal aantal Belgen die in Europa wonen). Het wordt gevolgd door Spanje en Nederland (ongeveer 12%), Duitsland (10%) en het Verenigd Koninkrijk (9%).
Copyright © 2015 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium