statistics belgium
>> Home > In de kijker

Minder door de eigenaar bewoonde woningen in de grootsteden

Gegevens uit de Census 2011

In België zijn 2 op 3 van alle woningen bewoond door de eigenaar. Vlaanderen (71%) telt een hoger percentage door de eigenaar bewoonde woningen (voetnoot 1) dan Wallonië (66%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (39%). Dit blijkt uit Census-gegevens die betrekking hebben op 1 januari 2011. Ze geven het aandeel bewoonde conventionele woningen (voetnoot 2) weer die bewoond worden door minstens één van de eigenaars (vruchtgebruik of naakte eigendom).

In Vlaanderen telt de provincie Limburg het grootste aandeel door de eigenaar bewoonde woningen (76%), gevolgd door Vlaams-Brabant (74%) en West-Vlaanderen (72%). Oost-Vlaanderen (69%) en Antwerpen (68%) zijn hekkensluiter.

In Wallonië zijn de provincies Luxemburg (71%) en Waals-Brabant (70%) koploper, op korte afstand gevolgd door Namen (68%). Henegouwen (66%) en Luik (64%) kennen een wat kleiner aandeel door de eigenaar bewoonde woningen.

In de grootsteden is de verhouding woningen bewoond door de eigenaars ten opzichte van huurwoningen anders. Ze tellen verhoudingsgewijs minder eigenaarswoningen. Charleroi telt er proportioneel nog het meest, namelijk 56%. De stad Antwerpen telt 52% door de eigenaar bewoonde woningen, Gent 50%, Luik 49% en Brussel (de 19 gemeenten samen) ten slotte amper 39%. Er zijn ook relatief weinig woningen die bewoond worden door de eigenaars in Verviers (51%), Leuven (53%) en Oostende (55%). Hetzelfde gaat op voor steden als Seraing, Namen, Eupen, Dinant (56%), Bergen (57%), Nijvel en Doornik (59%), Turnhout (62%), La Louvière (64%), Aarlen, Lier en Sint-Niklaas (64%).

Opvallend is dat de top 10 van gemeenten met het kleinste aandeel woningen bewoond door de eigenaar enkel en alleen bestaat uit Brusselse gemeenten. In Sint-Gillis wordt slechts één woning op de vier bewoond door de eigenaar (26%), in Brussel, Elsene en Sint-Joost-ten-Node gaat het om bijna drie op tien woningen (29%). Sommige gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben echter een afwijkend profiel. In Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Agatha-Berchem is een op twee woningen bewoond door de eigenaar.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Glabbeek (92%), Horebeke (91%), Kortenaken (90%), Linter, Geetbets en Donceel (89%). Het zijn vooral plattelandsgemeenten waar het aandeel door de eigenaar bewoonde woningen (zeer) hoog is. Aan de kust is het percentage woningen bewoond door de eigenaar over het algemeen dan weer laag.

Een vergelijking met onze buurlanden maakt nog eens duidelijk dat wij Belgen inderdaad geboren lijken te zijn met een ‘baksteen in de maag’. In Nederland wordt slechts 57% van de woningen bewoond door de eigenaars, in Frankrijk 59%, in Duitsland 48% en in het Verenigd Koninkrijk 65%. Enkel buurland Groothertogdom Luxemburg laat een hoger percentage optekenen (69%) dan België met zijn 66%.

Tevens valt op dat landen in het zuiden nog hogere percentages dan België kennen (Italië 72%, Spanje 79%, Portugal 73%, Griekenland 73%) en dat de allerhoogste percentages woningen bewoond door de eigenaar(s) geregistreerd worden in voormalige Oostbloklanden: Polen (81%), Bulgarije (82%), Hongarije (92%), Slowakije (93%) en absolute koploper Roemenië (95%).

(1) Opmerking: er is een verschil tussen het percentage woningen die bewoond worden door de eigenaar(s) en het percentage van de bevolking die woont in de eigen woning. Het eerste percentage bedraagt in België 66,2%, het tweede 70,6%. De door eigenaars bewoonde woningen huisvesten in het algemeen grotere gezinnen dan huurwoningen, hetgeen het verschil verklaart.

(2) Conventionele woningen zijn ruimten die bestemd zijn voor permanente menselijke bewoning. Worden niet beschouwd als conventionele woningen: collectieve woningen (zoals rusthuizen, kloosters, gevangenissen en ziekenhuizen), woonboten en bewoonde caravans en windmolens.

 

Deze kaart toont aan dat de door de eigenaar bewoonde woningen niet egaal verspreid zijn over het land. Hoe donkerder gekleurd, hoe groter het aandeel woningen dat bewoond wordt door de eigenaar(s). Lichte vlekken vindt men vooral in de grootsteden en wijzen op een kleiner aandeel door de eigenaar bewoonde woningen (en dus een groter aandeel huurwoningen).

 

 

Gegevens

> Door de eigenaar bewoonde woningen

> Eurostat (internationale vergelijking)

IN DE KIJKER
26 februari 2015

In België zijn 2 op 3 van alle woningen bewoond door de eigenaar(s). Wallonië en vooral het Brussels Gewest tellen minder door de eigenaar bewoonde woningen dan Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor de grootsteden.
Copyright © 2015 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium